Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

LC Cutter ve MARC Alanları


Sabit alanlar (001-009) için, aşağıdaki elementlere tıklayın. (Kit. ve Der. için)