Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2016 Sempozyumu Ertelenmiştir

Değerli  ÜNAK Üyeleri,
 
Geleneksel olarak  her yıl yaptığımız ÜNAK yıllık toplantılarının bu yıl 30 Eylül- 1 Ekim 2016 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde yapılacağı duyurulmuştu. 
 
Toplantı tarihlerinin OHAL süresi içerisinde olması ve OHAL süresince uygulanan yasaklar ve kurallar çerçevesinde bazı üniversitelerin kapatılması ve devri, ayrıca bazı üniversitelerde rektörlük seçimlerinin ertelenmesi nedeniyle, üniversitelerimizde çalışan meslektaşlarımızın bu süreç içerisinde yaşayabileceği sorunlar ve uygulamalar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak daha verimli daha profesyonel bir toplantı yapmak için ÜNAK2016 toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
 
Saygılarımızla
ÜNAK Yönetim Kurulu