Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK Dernek Tüzüğü Güncelleme Çalışması

Derneğimiz tarafından 10 Ocak 2015 tarihinde yapılacak Genel Kurul'da Gündem maddeleri arasında yer alan Tüzük değişikliği ile ilgili taslak çalışma aşağıda üye ve meslektaşlarımızın görüşlerine sunulmuştur.
 
Tüzük Dernekler Kanunu gereği Dernekler Daire Başkanlığının taslak tüzüğünden yola çıkarak hazırlanmıştır.
 
Öneri vermek isteyenler [email protected] iletebilirler.
 
Taslak Tüzük
 
Saygılarımızla
 
ÜNAK Yönetim Kurulu