Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Üyelik Yenileme Zamanı Geldi!!!

Değerli ÜNAK üyeleri

ÜNAK derneğinin üye listelerinin düzenlenmesi sizler ile olan iletişimimizin daha sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir. Yeniden elden geçirilen üye listemizde çok sayıda üyemizin iletişim bilgilerinin geçersiz olduğu ve yine pek çok üyemizin uzun yıllardır aktif üye olmadıkları tespit edilmiştir. Derneğimizin faaliyetlerinden tüm üyelerimizin haberdar olması ve derneğimize desteklerinin devamının sağlanması için üye listelerimizi yeniden düzenliyoruz.

Üyelikler ile ilgili 2015 yılında değiştirilen yeni dernek tüzüğümüzde yeni düzenlemeler getirilmiştir. Değiştirilen tüzük maddelerini bir kez daha aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Dernek üye kayıtlarının güncellenmesi amacı ile 31 Ağustos 2017 tarihine kadar bu işlemi gerçekleştirmeyen Sayın Üyelerimizin, geriye dönük olarak son 5 yıl içerisinde üyelik kayıtlarında herhangi bir aktif işlemi yoksa (aidat ödemeyen, bilgi güncellemeyen) üyelikleri tüzük gereği düşürülecektir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Üyenin vefatı,

Üye, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak bildirmesi kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-  Mevcut Yasalara veya ÜNAK tüzüğü hükümlerine ve Mesleki Ahlak İlkeleri’ne aykırı davranmak

2-  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını arka arkaya üç yıl ödememek,

4-  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-  Üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra 3’üncü Maddede belirtilen şartlardan herhangi birinin taşınmadığının veya sonradan yitirildiğinin anlaşılması,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 Üyelikten ayrılan veya çıkarılan üyeler yeniden üye olmak istedikleri takdirde, 3’üncü Maddede belirtilen hükümler uyarınca ilk başvuru işlemleri uygulanır. Ancak, başvuranın, varsa, geçmiş yıllara ait birikmiş üyelik aidatı borçlarını, yürürlükteki aidat değeri üzerinden bir defada ödemesi şarttır.

 

Değerli ÜNAK üyeleri, 9 Ağustos 1991 tarihinde kurulan ÜNAK derneğinde 772 meslektaşımız üyedir.

Dernek üye kayıtlarının güncellenmesi amacı ile son beş yıla kadar üyelik aidatını ödemeyen iletişim adreslerine ulaşamadığımız üyelerin üyelikleri tüzük gereği düşürülecektir.

Bu amaçla mevcut üye listesi aşağıdaki linkte verilmiştir.

 https://goo.gl/0kyV0K

 

Bu linkten üyeliğinizi kontrol ederek aşağıda verilen linkteki üye bilgi yenileme formunu doldurmanız gerekmektedir.

 https://goo.gl/forms/dNojxKww0LrOLjKI2

Sizlerden dileğimiz üyeliklerinizi kontrol ederek bilgilerinizi güncelleyerek derneğinize yardımcı olmanızdır.

Üye listelerimizin yeniden düzenlenmesi için bizlere göstereceğiniz ilgi ve yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederiz.

ÜNAK Yönetim Kurulu