Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK Eğitim : Kataloglama ve RDA Uygulamaları

Başlangıç Tarihi: 05 Nisan 2016 Saat: 13:36

Bitiş Tarihi: 05 Mayıs 2016 Saat: 13:36

İlk eğitim seminerimiz “Kataloglama ve RDA Uygulamaları” hakkında olacaktır.

Eğitim çalışmamız 29-30 Nisan 2016 tarihlerinde

ÜNAK2015 “Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler” Sempozyumu

Başlangıç Tarihi: 01 Ekim 2015 Saat: 12:32

Bitiş Tarihi: 03 Ekim 2015 Saat: 12:32

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) 1991 yılından beri her yıl düzenlediği yıllık mesleki toplantısı, bu yıl 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M Salonu'nda gerçekleştirilecektir. ÜNAK2015 Sempozyumu ana teması “Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler” olarak belirlenmiştir.

ÜNAK 2014 Uluslarası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi

Başlangıç Tarihi: 17 Eylül 2014 Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 20 Eylül 2014 Saat: 17:30

Bu kongre, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarının yanı sıra konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.