Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri

Başlangıç Tarihi: 14 Mayıs 2014 Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 14 Mayıs 2014 Saat: 17:00

Değerli Üye ve Meslektaşlarımız;
 
OCLC, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Türk  Kütüphaneciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri’nde Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kataloglama uygulamaları, üst veri kalitesi ile ilgili konular ele alınacaktır.

Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 05 Nisan 2014 Saat: 10:00

Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2014 Saat: 18:45

Derneğimizin, Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destekleri çerçevesinde desteklenen "Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim etkinliği (Başvuru No: TR51/13/TD/0059), 5-6 ve 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde (toplam 4 gün 32 saat) Life Akademi tarafından gerçekleştirilecektir.
 
Bu etkinlik ile Derneğimiz, bilgibilim alanında hizmet veren kurum/kuruluşların, meslek elemanlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, kütüphaneler, arşivler ve müzelere yönelik olarak projeler üretmelerini cesaretlendirmeyi, bilgi merkezlerine yönelik insan kaynağı kapasitesini, hizmet kalitesini ve verimliliği artırmayı, bireylerin proje üretme, geliştirme ve yayma konusunda proje danışmanı statüsü kazanmasını amaçlamaktadır.

e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu

Başlangıç Tarihi: 20 Mart 2014 Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 21 Mart 2014 Saat: 17:00

Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri ile kurumlarda iş ve işlem süreçleri elektronik ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Kurumsal değişim ve gelişim açısından bilginin etkili paylaşımı ve bilgiye dayalı katma değer yaratan ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, bilgi ve belge yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar, ortaya çıkan yenilikçi elektronik belge yönetim sistemleri ve e-kurum platformları yönetim etkinliklerinin daha hızlı, daha verimli ve ekonomik biçimde sunulmasında fırsatlar yaratmaktadır.