Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Yönetim Kurulu

Fatih Kumsel

Fatih Kumsel

Başkan

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla, Kara Harp Okulu, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve YÖK Dokümantasyon Merkezi'nde çalışan Fatih Kumsel, Çankaya Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde Kütüphane Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Emekli olan Kumsel 2006-2008 yılları arasında ÜNAK YK Bşk. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. ANKOS Derneği kurucu üyesi ve TKD üyesidir.
Nilüfer Saros

Nilüfer Saros

Başkan Yardımcısı

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK Dokümantasyon Merkezinde görev yapmış ve çeşitli özel sektör kurumlarında arşiv ve kütüphane kurulması çalışmaları yapmıştır. 1992 yılında EBSCO Information Services’da göreve başlayan Saros 1995 yılında Genel Müdür olmuş ve 2012 yılında emekli oluncaya kadar bu kurumda görevine devam etmiştir. ÜNAK ve TKD üyesidir.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter

Başkan Yardımcısı

Ankara Üniv. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1989 yılında mezuniyeti sonrası Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde çalıştıktan sonra Mart 1996’da Ankara Üniv. DTCF Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün açtığı uzmanlık sınavını kazanan Bayter, Bölümün Uzman kadrosunda bulunmakla birlikte DTCF Fakültesi Kütüphanesi Şeflik görevini yürütmüştür. 2001 yılında Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Kütüphanesi sorumluluğunu yürütmüştür. Temmuz 2000’de Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini ve Temmuz 2008’de de doktora programını tamamlamıştır. Ağustos 2011’de Yıldırım Beyazıt Üniv. Bilgi Belge Yönetimi Bölümünde olarak göreve başlayan Bayter halen Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. 1996-2006 yılları arasında TKD yönetiminde bulunmuş ve 2013-2014 yıllarında Avrasya Kütüphaneciler Birliği Derneği Yönetiminde de çalışmıştır.
H. Murat Yücel

H. Murat Yücel

Sayman

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden 1994 yılında mezun olan Yücel 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda Kütüphaneci olarak göreve başladı. 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nden ayrılarak PTT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. PTT Genel Müdürlüğü’nde üç yıl çalıştıktan sonra tekrar Kırıkkale Üniversitesi’nde göreve başladı. 10.03.2011 tarihinde itibaren Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Serhat Baytur

Serhat Baytur

Yazman

1987 yılında Hacettepe Üniv. Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Aralık 1987'den Eylül 2007'ye kadar Bilkent Üniv. Kütüphanesi'nde, Eylül 2007-Mart 2013 tarihleri arasında Atılım Üniv. Kütüphanesi'nde çalışan Baytur Mart 2013 sonunda emekli olmuştur. 1994-2004 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi ve Genel Merkez Yönetim Kurullarında görev yapan Baytur, 2002-2004 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. 2003-2007 yılları arasında da ANKOS - Web of Science (WOS) Veritabanı Sorumlusu olarak görev yapmıştır.
Ömer Orhan

Ömer Orhan

Genel Sekreter

2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Fak. Doküm. Ve Enf. Böl’den mezuniyeti sonrası Atılım Üniv., Ank. Üniv. Geliştirme Vakfı Koleji, THK Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniv. de görev yapan Orhan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinde uzman olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir.
Dr. Nermin Çakmak

Dr. Nermin Çakmak

Üye

2001’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Dokümantsayon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan birincilikle mezun olup 2005’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009’da başladığı doktora eğitimine aynı Enstitü’de 2016 yılında tamamlamıştır. Eylül 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Doktora Programı kapsamında Polonya’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden eğitim almıştır. TKD Ankara Şubesi X. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2006), TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu üye ve başkanlığı (2005-2010), Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu (Türkiye Bilişim Derneği içerisinde) üyeliği (2014-) görevlerinde bulundu. “TKD Düşünceler Bülteni” editörlüğü ve yazı işleri sorumluluğu (2004-2006), “TKD-HİG E-Bülteni: TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yayın Organı” editörlüğü (2007- 2010 ) ve “Bilgi Dünyası” dergisinin editör yardımcılığı (2012-) görevlerini üstlendi. Emily Dean Birincilik Ödülü alan Çakmak’ın çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. Halen TMMOB Mimarlar Odası Bilgi ve Belge Merkezi’nde kütüphaneci olarak çalışmaktadır.