Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2015 Sempozyumu

ÜNAK 2015 Sempozyumu

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) 1991 yılından beri her yıl düzenlediği yıllık mesleki toplantısı, bu yıl 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M Salonu'nda gerçekleştirilecektir. ÜNAK2015 Sempozyumu ana teması “Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler” olarak belirlenmiştir.

Toplantıda E-kitap koleksiyonları yönetimi, RDA (Resource Description & Access – Kaynak Tanımlama ve Erişim) uygulamaları, RDA uygulamaları alt yapısını oluşturan yazar ve konu otorite dizinlerinin oluşturulması, standartlaştırılması ve elektronik koleksiyonların kütüphane mimarisine etkileri konuları ele alınacaktır.

http://unak2015.unak.org.tr